“trầm mình trong những cơn mưa”

Nếu ai từ chối, rồi mây đen sẽ gom tụ đủ duyên mà mưa lại từ đầu, đến khi người ta chịu ướt mèm để học cho bằng được bài học đó thì thôi…

thái độ bước đi

“Đừng quá lo lắng cho con đường mình đã chọn hay phải chọn, vì thái độ bước đi trên con đường ấy mới thực sự là quan trọng.”

Hát về đôi chân mỏi

Phố đã tàn phai những nhọc nhằn
Ơ hờ chân mỏi những tháng năm
Rồi đi chẳng biết nơi nào đến…
.

Khoảng cách giữa lời

Biết làm sao! Chúng ta quá nhiều lời
Ngay ở chỗ lẽ ra cần nói ngắn.
Bao lần em lẳng lặng
Đủ khiến tôi bàng hòang.

THƯƠNG TĨNH.

Năm mới, tui chỉ hỏi “Bạn có hạnh phúc không?”, hỡi những người bạn từng và đang gắn bó?