Sổ tay đi đường

“Vốn không tin lời hẹn quay về
Vẫn gửi lại vì biết mình đi mãi…”

Sông

Cậu bỗng nghĩ căm ghét nhau cũng là một liệu pháp chống lại nỗi buồn. Sông thì dài quá. Người ta cần một thứ tình cảm mãnh liệt để biết rằng mình còn sống.”

Chốn về

”Tôi có một ngôi nhà khép cửa,
chưa bao giờ tôi mời ai tới đó…
Bởi không thể đeo mặt nạ,
không thể nói những lời xa lạ
ở nơi trú ẩn cuối cùng!”