Thu ca

”Tháng chín rồi
Ngày mỏng quá ngày ơi…
Sắc xanh là sắc da trời
Mong manh là khói lặng lời là mây.”