Giả thuyết

Em có tin không?
điều anh nói sẽ làm em nhớ…