“trầm mình trong những cơn mưa”

Nếu ai từ chối, rồi mây đen sẽ gom tụ đủ duyên mà mưa lại từ đầu, đến khi người ta chịu ướt mèm để học cho bằng được bài học đó thì thôi…

Chào mưa

Chào mưa, chào mưa, chào mưa bay
Qua sông bịn rịn nào ai hay
Em về một nửa mưa bên ấy
Buồn tôi chợt nắng phía bên này…

Ảo ảnh

Bởi tôi:
ngu
chậm
gàn
khờ
Bạc đầu mà vẫn còn mơ tương phùng.

Buổi sáng

Tiếng chim gì không rõ
thưa thớt trong mưa
Feeling Blues
nghe chật quá…

Ngược mưa

”Ngược mưa
Bỗng thấy thương mình
Kẻ dại khờ háo hức lao đi giữa tầm tã, mông mênh
Để nghe lại những điều đã cũ…”

Khúc mưa

”Những sợi mưa trượt trên mái phố
Nghe giòn tan tiếng mưa vỡ bên thềm
Mưa tháng tám không dịu như màu nắng
Mà có người ví như một khúc êm…”

.AI LÀM CHO GIỌT MƯA TUÔN?

.Nhưng ta đã ướt một bàn tay. Giấu vào đâu giấu vào đâu? Khi những cơn mưa ngoài kia vẫn còn da diết…?